Privacybeleid ECi

Introductie

ECi Software Solutions Limited (hierna genoemd ‘ons’ of ‘wij’) zet zich in voor een eerlijk gegevensbeleid en we respecteren de privacy en veiligheid van onze gebruikers.

Dit beleid (samen met onze Algemene Voorwaarden) omschrijft op welke basis alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt.

Lees de onderstaande informatie alstublieft zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe wij denken over en omgaan met uw persoonsgegevens. Als u daarna nog vragen heeft over uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Door een van onze websites te bezoeken (www.eci.eu of www.ecisolutions.com, hierna genoemd ‘onze websites’) accepteert u en stemt u in met de in dit beleid beschreven werkwijze.

De gegevensbeheerder voor de Data Protection Act 1998 (de ‘Act’) is ECi Software Solutions Limited, met vestigingsadres Newland House, Weaver Road, Lincoln, England, LN6 3QN, United Kingdom.

Door ons verzamelde gegevens

Zoals specifiek vermeld in dit beleid, verzamelen wij alleen aanvullende persoonsgegevens van u als u ervoor heeft gekozen deze aan ons te verstrekken. U wordt daarom aangeraden geen gegevens aan ons te verstrekken als u niet wilt dat wij deze verzamelen.

Welke gegevens wij van u verzamelen, is afhankelijk van de activiteiten die u uitvoert op onze websites en of u bent ingelogd of niet. Over het algemeen verzamelen wij op drie manieren gegevens van en over onze bezoekers: gegevens direct door u verstrekt, gegevens van onze webserverlogboeken (IP-adressen en URL’s), en door het plaatsen van cookies.

Wij kunnen de volgende gegevens van u verzamelen en verwerken:

 • Gegevens die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze websites. Hieronder vallen gegevens die u verstrekt zodra u zich registreert op onze websites, deelname aan chatsessies, forums, prikborden, gebruikersgroepen of andere sociale media, en het plaatsen van berichten op onze websites. Wij kunnen ook om uw gegevens vragen als u een probleem met onze websites rapporteert.
 • Als u met ons correspondeert via telefoon, e-mail, contactformulieren op onze websites of op enige andere manier, kan het zijn dat wij deze correspondentie bewaren.
 • De informatie die u aan ons verstrekt, kunnen persoonlijke gegevens bevatten (‘persoonsgegevens’), zoals:
  • Uw naam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
  • Branche
  • Overige gegevens die u ons verstrekt

IP-adressen en URL’s

Wij kunnen informatie verzamelen over uw computer, zoals (indien beschikbaar) het IP-adres voor verbinding van uw computer met het internet, logingegevens, besturingssysteem, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-intypes voor systeembeheer, en om gebundelde informatie door te geven aan onze gelieerde ondernemingen, adverteerders of andere derden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en ‘zoekpatronen’ van onze gebruikers, die geen persoonsgegevens bevatten.

Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw bezoek, zoals de volledige klikstroom (de URL’s) naar, op en vanaf onze websites (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, paginareactietijd, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en hoveren), de methodes die worden gebruikt om van de pagina weg te browsen en het telefoonnummer dat wordt gebruikt om te bellen met ons gebruikers-servicenummer.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt door de browser van uw computer en die sessiegegevens van bezoekers opslaan. Cookies identificeren op zichzelf geen individuele gebruikers. Cookies worden algemeen gebruikt op het internet en brengen uw systeem geen schade toe.

Wij gebruiken cookies om u te onderscheiden van andere bezoekers aan onze websites en om algemene beheerinformatie te verzamelen. Dit helpt ons om uw ervaring op onze websites te verbeteren, de veiligheid te verhogen en uw gebruik van onze diensten te meten om deze te kunnen optimaliseren. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u instellen dat uw browser ze niet accepteert. Meer informatie daarover vindt u in de ‘Help’ van uw browser. Echter, wees u ervan bewust dat deze insteling het gebruik van functies op onze websites kan beïnvloeden. U kunt cookies in- en uitschakelen door de instellingen in uw browser aan te passen. Kijk voor meer informatie over cookies op www.allaboutcookies.org.

Lees voor meer informatie, zoals het type cookies op onze websites, ons Cookiebeleid. Door onze websites te bezoeken, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies in uw browser in overeenstemming met dit privacybeleid en ons cookiebeleid.

Waar wij uw persoonsgegevens opslaan

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden getransporteerd naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Ook kunnen ze worden verwerkt door ECi-medewerkers of -partners buiten de EER. Deze medewerkers kunnen zich onder andere bezighouden met het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met het transporteren, opslaan en verwerken ervan. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs nodig is om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze websites, bent u zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van dit wachtwoord. We vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons uiterste best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid tijdens het doorgeven van uw persoonsgegevens aan onze websites niet garanderen; elke gegevensoverdracht vindt plaats op eigen risico. Zodra wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en beveiligingsmethodes om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Ook nemen wij de nodige maatregelen om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw account.

Gebruik van de gegevens

Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manieren:

 • Om te zorgen dat de content op onze websites op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd aan u en uw computer.
 • Om te zorgen dat u, indien gewenst, kunt deelnemen aan interactieve opties die beschikbaar of toegankelijk kunnen zijn via onze websites (zoals discussieforums en andere sociale media).
 • Om u de informatie te kunnen geven die u van ons vraagt.
 • Om u de informatie over producten en diensten te kunnen geven waarin u interesse hebt getoond of waarnaar u heeft geïnformeerd. We kunnen u ook voorzien van informatie, producten of diensten waarvan wij denken dat u deze interessant zult vinden, waar u toestemming heeft gegeven dat wij voor zulke doeleinden contact met u mogen opnemen.
 • Voor het uitvoeren van onze verplichtingen, voortkomend uit contracten die zijn afgesloten tussen u en ons of derden met wie wij commerciële relaties zijn aangegaan.
 • Om u te informeren over veranderingen aan onze diensten.
 • Om onze websites te beheren en voor interne processen, zoals het oplossen van problemen, data-analyses, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden.
 • Als onderdeel van onze inspanningen om onze websites veilig te houden.

Door aanvullende gegevens over uzelf en/of uw bedrijf te verstrekken, profiteert u nog meer van onze websites.

Onze websites zijn dynamische omgevingen, wat betekent dat wij altijd op zoek zijn naar het verbeteren van de diensten die wij u aanbieden. Zo kunnen wij nieuwe opties en functionaliteit ontwikkelen en introduceren, wat kan resulteren in het verzamelen van nieuwe gegevens, verandering in ons gebruik van deze gegevens of in de diensten die we u aanbieden.

U hebt het recht op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken of te wijzigen aangaande het door ons verzamelen en verwerken van de door u verstrekte gegevens, in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden, door uw instellingen te wijzigen of ons schriftelijk op de hoogte te stellen.

Openbaarmaking van uw gegevens

Als u onze websites benadert vanaf een gedeelte computer of een computer in een internetcafé, kunnen bepaalde gegevens over u, zoals uw gebruikersnaam of herinneringen, ook zichtbaar zijn voor personen die de computer na u gebruiken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met een lid van onze groep of met andere gelieerde ondernemingen, waaronder onze dochterondernemingen, onze overkoepelende houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals omschreven in sectie 1159 van de Britse Companies Act 2006.

Wij kunnen uw persoons- en andere gegevens delen met geselecteerde derden, zoals analyse- en zoekmachineaanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze websites (meestal geleverd via beknopte statistieken en doorgaans zonder uw persoonsgegevens), of met een andere partij aan wie u ons uitdrukkelijk vraagt uw gegevens te sturen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook in de volgende situaties aan derden verstrekken:

 • Als wij een bedrijfsonderdeel of activa verkopen, kunnen wij uw persoonsgegevens vrijgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijfsonderdelen of activa.
 • Als ECi Software Solutions Limited of vrijwel al zijn activa wordt overgenomen door een externe partij, kunnen de persoonsgegevens van zijn gebruikers en leden onderdeel zijn van de over te dragen activa.
 • Als wij uw persoonsgegevens moeten vrijgeven of delen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, om onze Algemene Voorwaarden te handhaven of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers of anderen te beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met als doel bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Promotieberichten

U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u doorgaans informeren (voorafgaand aan het verzamelen van uw persoonsgegevens) als wij van plan zijn uw persoonsgegevens voor zulke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden aan derden te verstrekken. U kunt uw recht om deze verwerking te voorkomen uitvoeren door bepaalde vakjes aan te vinken bij de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen of door ons schriftelijk op de hoogte te stellen. Ook kunt u dit recht altijd uitvoeren door contact met ons op te nemen via onze contactpagina.

Onze website kan, zo nu en dan, links bevatten van en naar de websites van onze gebruikers, partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, wees u er dan van bewust dat deze websites hun eigen privacybeleid voeren en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid of voor de inhoud van hun websites. Lees van iedere website alstublieft het privacybeleid voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

Updates en correcties

Als u uw persoonsgegevens wilt bijwerken of corrigeren, maak dan gebruik van onze contactpagina om ons een bericht te sturen waarin u duidelijk omschrijft wat u wilt wijzigen.

U bevestigt dat de door u verstrekte gegevens juist, nauwkeurig en volledig zijn. U zult geen valse informatie geven of zich voordoen als een andere persoon of entiteit of een verkeerde voorstelling geven van uzelf of een andere persoon of entiteit. U begrijpt en accepteert dat u bij ons aansprakelijk bent voor enige geleden schade of verlies voortkomend uit een schending van deze clausule.

Toegang tot informatie

De ‘Act’ geeft u het recht op toegang tot de gegevens die wij van u hebben. Uw recht op toegang kan worden uitgevoerd in overeenstemming met deze wet. Voor elk toegangsverzoek kunnen wij een vergoeding van € 10 vragen voor de kosten van het verstrekken van de gegevens die wij van u hebben.

Wijzigingen in het privacybeleid

Eventuele toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid maken wij bekend op deze pagina. Kom daarom regelmatig terug om te zien of er updates of wijzigingen zijn in ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20 december 2013.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken over dit privacybeleid zijn welkom en kunnen gestuurd worden via onze contactpagina.